Oferta

       Każda z prac stanowiących przedmiot naszej współpracy to efekt kompilacji posiadanej wiedzy i pasji - my po prostu lubimy pisać! Brzmi niedorzecznie? Uwierzcie nam - to możliwe. Czy musimy dodawać, że owoc naszej współpracy to opracowania niepowtarzalne od pierwszego po ostatni wers, przygotowane rzetelnie i z rozmachem? Czy musimy podkreślać, że zapewniamy Ci uczciwość, poszanowanie Twojej prywatności i lojalność? Zrobimy to, jeśli po zapoznaniu się z naszą ofertą nadal będą towarzyszyć Ci wątpliwości. Dla nas to jednak oczywiste i trudno z tego robić atuty.
 
 

  

       Prace przygotowujemy w sposób systematyczny. Wstępnie każdy temat jest konsultowany. Bywa, że zaproponujemy pewne modyfikacje tak, aby uczynić opracowanie ciekawszym. Gromadzimy niezbędną literaturę. W przypadku prac opierających się na konkretnym przykładzie (firmie, urzędzie, szkole, województwie czy też jakiejkolwiek innej instytucji, organizacji lub jednostce terytorialnej), już na tym etapie kompletujemy niezbędne materiały. Następnie określany jest cel, problem badawczy i teza pracy. W oparciu o wstępne dane metodologiczne oraz posiadaną literaturę przygotowujemy plan pracy. Chętnie zapoznamy się z Twoimi sugestiami, przekładając je na układ czy też treść opracowania. Kolejny etap stanowi sukcesywne przygotowywanie poszczególnych części pracy. Już po opracowaniu każda z nich, zanim zostanie Ci przekazana poddawana jest wnikliwej weryfikacji przez jednego z naszych Kolegów, z którym współpracujesz, celem jej "wygładzenia". Na bieżąco uzupełniana jest bibliografia, wykaz tabel, rysunków, załączników itd. Dopiero wówczas otrzymujesz od nas (a ściślej od osoby, z którą współpracujesz) przygotowane dla Ciebie materiały. Etap końcowy stanowi opracowanie wstępu i zakończenia, niezbędnych spisów, wykazów, załączników itd.
    Praca przygotowywana jest według wskazanych przez Ciebie kryteriów oraz aktualnych trendów metodologii pisania prac - zarówno pod względem merytorycznym, jak i technicznym.
       Powyższe zasady stosujemy niezależnie od rodzaju pracy czy opracowania. Jednakowo traktujemy tak 150 - stronicową pracoę, jak liczący 4 strony referat. Oznacza to, że do każdego zlecenia podchodzimy z jednakową troską o jego wysoką jakość. Dzięki temu, przygotowywane w ramach naszej współpracy prace i opracowania pozbawione są "szablonowości", mało interesujących i odtwórczych wniosków czy też wreszcie błędów.