O gotowcach słow parę


       Oferowane w Internecie gotowe prace magisterskie, inżynierskie, licencjackie i inne, które w opinii autorów serwisów je oferujących posłużyć mają jako wzorzec do przygotowania własnej pracy, są po prostu bezwartościowe. Dlaczego? Od dłuższego już czasu istnieje obowiązek zdawania prac nie tylko w postaci wydruku, ale i w formie elektronicznej - na dyskietce lub płycie CD. Każda z tych prac wprowadzana jest do uczelnianej bazy danych. Bazy danych poszczególnych uczelni są ze sobą sprzężone. Przekazując pracę promotorowi, musisz liczyć się z faktem, iż jej oryginalność zostanie zweryfikowana przez odpowiedni program, który porównuje treść Twojej pracy, zarówno z pracami znajdującymi się w bazie danych uczelni, której jesteś studentem, jak i innych uczelni za pośrednictwem bezpośrednich łącz internetowych - jest to wymóg.
       Programy te są wysoce efektywne. Wystarczy kilka podobnie brzmiących zdań, aby ów program zasygnalizował zbieżność z inną, już wcześniej przygotowaną przez kogoś pracą. Kryteria, w oparciu o które program weryfikuje niepowtarzalność Twojej pracy to nie tylko jej treść. Chodzi o układ pracy, znaki interpunkcyjne, układ akapitów, układ następujących po sobie wyrazów, procentowy udział tych wyrazów w pracy lub opracowaniu itd. Oznacza to, że chcąc wykorzystać tzw. "gotowiec" jako wzór, musisz w sposób istotny zmodyfikować całą pracę - strona po stronie, akapit po akapicie, zdanie po zdaniu.
       Jedno zdanie w niezmienionej formie może stanowić podstawę do zakwestionowania niepowtarzalności Twojej pracy. Przypadki takie nie są bynajmniej marginalne, choć niekoniecznie mówi się o tym głośno. Konsekwencje natomiast to w "najlepszym przypadku" przekreślone kilka lat studiów. W najgorszym natomiast - sprawa sądowa i wydalenie z uczelni.
       Czy warto ryzykować na tym ostatnim etapie? Czy wreszcie warto kupować "gotowca" po cenie stanowiącej często równowartość 1/3 ceny pracy niepowtarzalnej, skoro i tak musisz poświęcić mnóstwo czasu na jego modyfikacje? Odpowiedź na te pytania pozostawiamy Tobie do przemyślenia.
      Nie jest wiarygodny serwis, który świadczy usługi związane zarówno z pisaniem prac na zlecenie, jak i sprzedażą lub wymianą prac gotowych - "gotowców". Wspomniane "gotowce" to prace, które już wcześniej zostały dla kogoś przygotowane, a po pewnym czasie umieszczono je w wykazie prac gotowych, celem ich sprzedaży. Często, aby uniknąć zarzutów, nieznacznej modyfikacji ulega temat takiej pracy, jednak jej treść pozostaje bez zmian. Pamiętaj, że i Twoja praca zostanie z czasem "wystawiona na sprzedaż".
      Niektóre serwisy oferujące "gotowce" zapewniają, że po sprzedaży danej pracy, zostaje ona wycofana z oferty. Nie jest to prawdą. Po sprzedaży określonej pracy, modyfikowany jest jej temat, a czasami i układ (tytuły rozdziałów, podrozdziałów). Nigdy jednak treść, bowiem modyfikacja treści jest zbyt pracochłonna. Zmiany te są kosmetyczne. Chodzi o to, by temat pracy czy też tytuł danego rozdziału lub podrozdziału pokrywał się z jego treścią, a jednocześnie, aby osoba, która taką pracę kupiła nie zarzuciła danemu serwisowi oszustwa.
      Serwisy zajmują się również "skupowaniem" prac istniejących i pośredniczą w transakcji sprzedaży. Osoba, która pracę sprzedaje, nie ma kontaktu z osobą zainteresowaną jej zakupem. Tym samym, dana praca najpierw trafia do danego serwisu (pośrednika) i dalej przekazywana jest kupującemu. Cena takiego "gotowca" to cena zaproponowana przez sprzedającego oraz marża dla pośrednika - serwisu pośredniczącego w procesie kupna - sprzedaży. Nie jest to jednak transakcja jednorazowa. Serwis ten, po rozliczeniu się z osobą sprzedającą pracę, umieszcza ją we własnych zbiorach i dalej sprzedaje kolejnym osobom już z pominięciem wynagrodzenia dla osoby, która tę pracę odstąpiła przy pierwszej transakcji.
      Nie zajmujemy się sprzedażą "gotowców", gdyż wiąże się to z olbrzymim ryzykiem. Przypadki wykrycia plagiatu nie są odosobnione, a zaliczenie pracy odtwórczej, choćby w znacznym stopniu zmodyfikowanej, wręcz niemożliwe. Proponujuemy natomiast współpracę w zakresie przygotowania rzetelnych i niepowtarzalnych, od pierwszego po ostatni wers, prac i opracowań naukowych. Zapoznaj się z naszą ofertą.  
 

 "Info - Ed"
Usługi Informatyczno - Edukacyjne
www.prace-magisterskie.cob.pl


KONTAKT

Prace i opracowania naukowe.